ODBORNÝ PROFIL

Členství v odborných organizacích.

  • Jsem klinickým psychologem registrovaným u Ministerstva zdravotnictví ČR.
  • Jsem členkou Asociace klinických psychologů ČR, Českomoravské psychologické společnosti, Asociace dopravních psychologů ČR.

Hlavní aktivity v oblasti psychologie:

  • klinická praxe,
  • dopravní psychologie,
  • psychoterapie,
  • soudní znalecká činnost/ forénzní psychologie.

Odborný profil

1988

1993
Universita Karlova Praha - Filosofická fakulta - obor Pedagogika - psychologie státní zkouška, diplom Mgr.
1991

1996
Universita Karlova Praha - Filosofická fakulta - obor Psychologie (zaměření klinická psychologie, pedagogická psychologie, didaktika psychologie) státní zkouška, diplom Mgr.
2000

2001
Universita Karlova Praha - Filosofická fakulta - vykonání státní rigorózní zkoušky státní rigorózní zkouška diplom PhDr.
1995

1998
Vzdělávací institut pro logoterapii a existenciální analýzu Vídeň - logoterapie a existenciální analýza, psychologické poradenství osvědčení
1995

2001
Vzdělávací institut pro logoterapii a existenciální analýzu Vídeň - Psychoterapeutický výcvik v metodě existenciální analýzy certifikát
2000

2001
Universita Karlova Praha - Filosofická fakulta - Kurs personální psychologie a pracovního poradenství osvědčení
2003 Atestační zkouška z klinické psychologie IPVZ Praha osvědčení
2004 Atestační zkouška z funkční specializace: systematická psychoterapie osvědčení
prosinec 2004 MZ Praha - vydalo licenční osvědčení o způsobilosti samostatné činnosti v oboru klinické psychologie bez odborného dohledu osvědčení
duben 2004 Krajský soud Brno – jmenování soudním znalectvím jmenovací dekret
březen 2004 Kurz v metodě Rorchachův test certifikát
květen 2008 Atestace - dopravní psychologie osvědčení
duben 2012 Akreditace - dopravní psychologie akreditace
listopad 2012 Akreditace - dopravní psychologie akreditace