PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY PRO DĚTI A DOROST

Zahrnuje veškeré odborné psychologické služby pro děti a dorost a jedná se převážně o tyto typy odborných výkonů dětské klinické psychologie a poskytuje specializované psychologické služby dětem a jejich rodinám, a to v oblastech prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace psychických funkcí. Zaměření na děti se zdravotními nebo psychickými poruchami či "riziky", zhruba od 3 let věku do 18 let.

Podrobný profil klinicko-pedopsychologických výkonů:

 1. komplexní i diferenciální diagnostika dětí a dospívajících s vážnými psychickými nebo vývojovými poruchami, poruchami adaptace a jinými psychopatologickými projevy
 2. základní podpůrná psychoterapeutická péče o děti a dospívající
 3. neodkladná specializovaná péče v případě psychických krizí a traumat u dětí a dospívajících
 4. dětské klinické poradenství, popř. rehabilitační či reedukační psychologické postupy, rodinné klinicko-psychologické poradenské vedení
 5. schopnosti přizpůsobení - adaptability na nové situace života dítěte
 6. psychosomatické obtíže, kdy stres je pro dítě už tak velký, že se z psychiky přestěhuje do těla, kde se začne hlásit jako nějaká tělesná obtíž dlouhotrvající, neustupující např. zažívací obtíže, nevolnosti, průjmy, zácpy, obtíže s pomočováním, se spánkem
 7. psychické problémy jako jsou úzkosti, strachy s konkrétním obsahem, deprese, koktavost, vnitřní neklid a nestabilita
 8. poruchy příjmu potravy
 9. situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové a porozvodové situaci, kdy se hledá nová podoba optimálního fungování vztahů
 10. prevence negativních sociálních jevů ohrožujících zdravý vývoj dítěte

Je předpokládána úzká spolupráce s dětským psychiatrem a dětským neurologem, v návaznosti na diagnostické posouzení též s jinými zdravotnickými i nezdravotnickými zařízeními (pedag.-psych. poradny, spec.-pedag. centra, střediska výchov. péče, krizová centra apod.).

Psychologické vyšetření je vyšetření standardizovanými testovými bateriemi

 1. podle doporučení praktického lékaře
 2. podle doporučení specialisty
 3. podle požadavku soudu při cílené práci na osobnostním rozvoji
 4. podle individuální zakázky klienta při hledání další optimální cesty v profesním či osobním životě (s možností následné individuální terapie)

Orientační délka vyšetření je 2-4 hodiny přímé práce s klientem a 2-4 hodiny na vyhodnocení vyšetření.

Vyšetření realizováno dle telefonické dohody.