PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY PRO DOSPĚLÉ

Podrobný profil klinicko-psychologických výkonů pro dospělé:

  • komplexní psychologická vyšetření - zaměřená na diagnostiku kognitivních. funkcí (intelekt, paměťové schopnosti, pozornosti atd.) a vyšetření celkové osobnosti pacienta, včetně patognomických rysů v chování pacienta např. neurotické, depresivní rysy, poruchy osobnosti apod.
  • cílená psychologická vyšetření dle specifikac. požadavku lékaře např. demence, depresivita, agresivita, diagnostika bolesti, závislostí na alkolholu a jiných návykových látkách, psychotických onemocnění apod.
  • krizová intervence u pacientů v zátěžových situacích, u závažných a somaticky obtížných onemocnění, např. onkolog. onemocnění, psychiatrické onemocnění apod. Kriz. intervence spočívá v identifikace krize, analýze stresoru a kognitivní rekonstrukce s cílem upravit dysfunkční myšlenky, posílení a nácvik potřebných dovedností, mobilizace a usnadnění zapojení do osobního a pracovního života.
  • individuální psychoterapie - podpůrná, krátkodobá či dlouhodobá psychoterapie např. u pacientů s chronickou bolestí hlavy, trvalé vertebr. obtíže, afektivních poruch, psychotických onecmění a závislostí. Individuální terapie vychází ze zakázky klienta jakéhokoli věku a zahrnuje především problémy, které vyplývají z jejich struktury osobnosti a které je provází po delší časový úsek jejich života, ve schopnosti porozumět sobě samým, vztahové záležitosti v rodině i v zaměstnání, zbavení se nejrůznějších psychosomatických obtíží, různých úzkostí, strachů, fobií, depresí a v rozhodnutí o dalších životních krocích.
  • psychologické vyšetření pro řidičské oprávnění, ověření způsobilosti k ovládání elektrického vozíku či ověření jiného typu psychické způsobilosti pacienta pro invalidní důchody
  • psychologické vyšetření a následná psychoterapie u psychosomatických poruch - řešení konfliktních stavů osobního života pacienta - manželské, rodinné, separační, sexuální a vývojové krize apod.
  • neuropsychologie - stanovení kognitivního deficitu, změny intelektových schopností, paměti, pozornosti po úrazu mozku či postižení nejen CNS, forem nápravy v rámci rehabilitace kognitivních funkcí a podpůrná psychoterapie s pacientem a rodinnými příslušníky