SOUDNĚ ZNALECKÁ ČINNOST - FORENZNÍ PSYCHOLOGIE

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a pro obor: kultura a školství, odvětví: psychologie / pedopsychologie/.

PhDr. Štěpánka Havlíková

Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně pro obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a pro obor: kultura a školství odvětví: psychologie / pedopsychologie/.

Realizuji soudně znalecké posudky především v oblasti rodinného a trestního práva. Znalecké zkoumání zahrnuje psychologické vyšetření založené z velké části na užití standardizovaných testových psychodiagnostických metod. Opírám se o klinickou zkušenost s psychiatrickými i somatickými pacienty, která poskytuje všeobecnou a specializovanou péči, stejně jako kvalifikaci získanou v pregraduálním studiu a celoživotním vzdělávání (odborná a specializovaná způsobilost v klinické psychologii, zvláštní specializovaná způsobilost pro metody ROR mezinárodně uznávané vzdělání v ROR). Ve složitějších případech spolupracuji s konzultanty z oboru klinické psychologie, psychiatrie a sexuologie.

Termíny vypracování dle opatření státní instituce soudy, Policie ČR a resp. na základě dohody

Psychologická vyšetření plně respektují etické kodexy Asociace klinických a dopravních psychologů ČR.