PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Rozsah poskytovaných služeb:

 • vyšetření dětí
 • vyšetření dospělých
 • vyšetření profesionálních a ostatních řidičů
 • psychoterapie s dětmi samotnými, v jejich rodinném kontextu
 • psychoterapie s dospělý v individuální terapie, skupinové terapie
 • psychoterapie s páry v manželství i mimo ně, obětí násilných činů, nehod, neštěstných událostí apod.
 • soudně znalecká vyšetření

Ambulantní ordinace klinického psychologa PhDr. Štěpánka Havlíková pro děti, dorost a dospělé poskytuje specializované psychologické služby dětem a jejich rodinám a dospělým v oblastech prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace psychických funkcí.

Služby pro dospělé

Služby pro děti a dorost

Služby dopravní psychologie

Služby soudního znalectví

Výkony zdravotní péče v oblasti klinické psychologie dětí a dospělých, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami:

 • Komplexní psychologické vyšetření.
 • Cílené psychologické vyšetření.
 • Kontrolní psychologické vyšetření.
 • Krizová intervence.
 • Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem.
 • Komplexní pedopsychologické vyšetření.
 • Cílené pedopsychologické vyšetření.
 • Kontrolní pedopsychologické vyšetření.
 • Telefonická konzultace klinického psychologa v péči o jeho pacienta.
 • Psychoterapie individuální systematická, prováděná klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací.

Pracoviště má smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami:

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 213 - Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna
 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR   Vojenská zdravotní pojišťovna   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna   Oborová zdravotní pojišťovna