DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZNOJMO a TŘEBÍČ

1. pracoviště ZNOJMO Tovární č. 14

2. pracoviště TŘEBÍČ Palachova č. 227/16

/Akreditační dopravně psychologické pracoviště Znojmo a Třebíč
Ministerstva dopravy ČR./

Podle zákona 411/2005 sb. § 87o provozu na pozemních komunikacích se stanovuje povinnost řidičů dopravních prostředků nad 7,5 t úspěšně absolvovat dopravně psychologické vyšetření. Hlavním smyslem vyšetření je vlastní reálný náhled řidiče na své schopnosti, zjištění možných rizikových faktorů, které mohou ovlivnit přímo kvalitu řízení. Garantuji kvalitní postupy, které odpovídají standardům Asociace dopravních psychologů, jíž jsem členem. Asociací stanovená používaná diagnostická baterie zaručuje srovnatelnost výsledků jak mezi jednotlivými garantovanými pracovišti, tak i po časovém odstupu u každého řidiče.

Laboratoř dopravní psychologie nabízí vyšetření:

pro řidiče profesionály

 • řidiče mezinárodní kamionové dopravy
 • řidiče tuzemské kamionové dopravy
 • řidiče nákladní vnitrostátní přepravy
 • řidiče přepravy nebezpečných nákladů
 • řidiče mezinárodní autobusové dopravy
 • řidiče tuzemské autobusové dopravy
 • řidiče speciálního vozidla "těžké dopravy" - HZS (hasič-strojník)
 • řidiče vojenských motorových speciálních vozidel
 • řidiče MHD - el.dráha, metro, autobus, trolejbus
 • řidiče speciálních vozidel s předností jízdy
 • řidiče taxislužby
 • učitele autoškoly
 • zkušební komisaře autoškoly

pro řidiče řidičského oprávnění skupiny B

 • pro stárnoucí řidiče skupiny B
 • vyšetření pro potřeby praktického lékaře a speciální vyšetření u řidičů s výraznější zdravotní problematikou např. po úraze hlavy, onemocnění mozku apod.

speciální vyšetření žadatelů o navrácení ŘP všech kategorií

 • pro řidiče vybodované nebo s výraznější nehodovou, resp. trestní problematikou vychází z individuální potřeby řidiče (stav výkonnostních funkcí) a podle platné legislativy (viz. legislativní zdroje)

Co potřebujete mít k s sebou k vyšetření:

 • platný občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče u řidiče-profesionála (obdržíte na příslušném odboru dopravy na počkání aktuální poplatek za vydání 10,- až 20,- Kč)
 • kdo potřebuje - brýle,
 • být vyspaný, odpočatý, nebýt po náročné pracovní (noční) směně,
 • cítit se v plné psychické a fyzické kondici (neriskovat vliv počínajícího onemocnění, aby bylo zamezeno jakékoliv indispozici - v takovém případě je lepší přeobjednat se na jiný termín).